Zemljani Radovi

Kada se priča o građevinskim radovima, najpoznatiji u struci su zemljani radovi, i betonski radovi. Isto tako se u zemljane radove ubrajaju: predhodni radovi, pripremni radovi, pomoćni radovi i završni radovi.

Rušenje Objekata

Rušenje objekata je proces pri kome na bezbedan i siguran način uklanjamo građevinu, beton ili asfalt. Neke od usluga koje nudimo: razbijanje betona, rušenje kuća, vađenje temelja i sečenje betona/asfalta.

Uređivanje Terena

Našom mehanizacijom i radnom snagom ispunjavamo sve uslove za rad na velikim i malim projektima. Radove koje nudimo: humuziranje i nasipanje površina, nabijanje površina kao pripremu za betonske radove, izrada betona ili Behatona, sejanje trave…

Visinski Radovi

Kod nas možete pronaći i izgradnju, renoviranje i montažu svih vrsti objekata. Neki od radova koje nudimo su: izgradnja poslovnih, stambenih i višespratnih objekata, renoviranje postojećih objekata, montažu montažnih objekata, završni radovi.