Uređivanje Terena - Behaton ploče

Našom mehanizacijom i radnom snagom ispunjavamo sve uslove za rad na velikim i malim projektima. Radove koje nudimo:

Vršimo i ograđivanje korišćenjem različitih ogradnih sistema. Radovi koje vršimo u vidu pripreme i montaže ogradnih sistema su:

Cena uredjivanja terena i cena behaton ploca se može dobiti pozivom na broj telefona.

Iskop pancevo